Възстановяване

Прочит: 2 Коринтяни 5:15-21

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“
(2 Коринтяни 5:17)

Тази сутрин компютърът ми не работеше добре. Той е стар и затова съм търпелива с него, но днес скрийнсейвърът му беше абсолютно различен и цялата ми поща беше изчезнала. Спомних си, че синът ми ми показа как да я възстановя, тоест да върна настройките. Направих го и всичко се възстанови!
Понякога ми се иска това да действа и в живота ми. Добрите взаимоотношения могат да се влошат само от една неприятна среща и да се стигне до горчивина, отхвърляне и разделение. Иска ми се в такива случаи да мога да върна предишното положение.
Бог прави това за нас. Чрез смъртта и възкресението Си Христос ни помирява с Бога, възстановява общението ни с Него. Когато влоша нещата с някоя неправилна дума или постъпка, сякаш небето се смрачава от тъмен облак. Но Божията милост никога не отпада, Бог винаги е готов да възстанови духа ми, като ми възвърне мира, надеждата и любовта. Мога да призная грешките си пред човека, когото съм наранила, и пред Бога, да поискам прошка и с Негова помощ да възстановя влошените взаимоотношения. Този процес за мен е станал ежедневие. Благодарение на Божията милост мога да търся помирение.

Молитва: Господи, помогни ни да пазим сърцата си чисти спрямо Теб и хората. Амин.

Мисъл за деня: Божията милост винаги ми дава втори шанс.
Сюзан Пар (Индиана)

Да се молим за: КОМПЮТЪРНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.

Остави коментар

Live Reply