Вдъхновение

Прочит: Псалм 145:1-12

 

„Устата ми ще изговарят хваление на Господа; и всяко творение нека благославя Неговото свято име от века и до века.“

(Псалм 145:21)

 

„Вие сте моето вдъхновение за днес“ – каза касиерката на жена ми Бони. Не чекът вдъхнови жената зад гишето, а свидетелството за Божията помощ. Бях преминал през операция и няколко дни престой в болницата. Осигуровките ми покриваха лечението, но не и целия престой. Ние с Бони нямахме възможност да намерим останалите необходими пари. Докато се прибирахме от болницата, тя се молеше Бог да ни помогне. Когато проверих пощата си, открих писмо, в което ни уведомяваха, че сме платили повече от дължимите пари за сметки в предишното ни жилище. Сумата беше почти същата като тази, която дължах на болницата.

Бони каза на касиерката: „Преди да платя, искам да споделя как Бог се погрижи за нас“. Ето това я вдъхнови. Когато Бог ни вдъхнови, нека споделим историята за Неговата вярност с другите!

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни напомнях непрестанно, че Твоите щедрости са нови всяка сутрин. „Голяма е Твоята вярност“ (Плачът на Йеремия 3:23). Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще бъда нечие вдъхновение, като споделя свидетелството за Божията вярност.

Томас Бюс (Тенеси)

 

Да се молим за: КАСИЕРИТЕ В БОЛНИЦИТЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply