Веднъж годишно?

Прочит: Марк 16:1-8

 

„И обзети от страх, те наведоха лица към земята, а мъжете им казаха: Защо търсите Живия между мъртвите?“

                                                                                 (Лука 24:5)

 

В неделя сутрин не бих правил друго, освен да отида на църква. За много хора църквата не е първият избор, освен ако не е Рождество или Възкресение.

След последното възкресенско богослужение разговарях с някои хора в църквата. „Много хубаво богослужение! – каза един млад човек. – Ако всяко беше като това, щях да идвам редовно.“ Две от младите ни семейства се включиха в разговора. Някой каза: „Всяко богослужение е такова. Църквата е жива всеки път. Това е смисълът на Христовото възкресение“.

Оставих празничните посетители да разговарят с тези млади хора, които бяха истинска част от Христовото тяло, но няма да забравя това, което чух. Исусовите последователи трябва да са „живи“ постоянно и да са част от Неговата църква. Това е смисълът на Възкресението.

 

Молитва: Боже, помагай ни да помним, че Твоето възкресение е покана да живеем пълноценен живот. Нека всички виждат новия живот в нас. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Как мога да участвам в живота на църквата?

Дерек Мол (Флорида)

 

Да се молим за: СЪЖИВЛЕНИЕ В ЦЪРКВАТА, КОЯТО Е ХРИСТОВО ТЯЛО.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply