Велик Бог

Прочит: Псалм 27:1-6

 

„Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?“

                                                             (Римляни 8:31)

 

Аз работя като преподавател. Докато се подготвяше за изпити за завършване на началното си образование, една от най-малките ми ученички ми каза: „Следващата година ще ми е трудно, но ти си до мен, така че няма защо да се притеснявам“.

Тези думи ми напомниха за пътя ми с Бога. Понякога животът е труден и аз се страхувам, не мога да спя и забравям, че Той е винаги до мен. Господ никога не е далеч от нас.

Питам се: доверявам ли се на Бога толкова лесно, както моята ученичка се доверява на мен? Ако е така, когато дойдат проблемите, ще мога да кажа: „Ако Бог е откъм мен, кой ще е против мен?“. Тогава вместо да казвам „Боже, имам голям проблем“, ще кажа на проблема, че имам велик Бог.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, помагай ни да не се тревожим, а да Ти се доверяваме, защото Ти винаги си близо и никога няма да ни изоставиш. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Бог е близо и няма от какво да се страхувам.

Линавати Сантосо (Индонезия)

 

Да се молим за: ДЕЦАТА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ.

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply