Великденското яйце

Прочит: Марк 12:41-44

„И повика учениците Си и им каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата.“
(Марк 12:43)

Телефонът ме събуди в шест часа сутринта и като всеки родител, аз веднага се притесних да не се случва нещо с децата ми. Вместо това ме предупредиха, че през четири къщи от нашата е възникнал пожар. Огънят беше взел жертва.
През деня обикалях квартала, за да призовавам съседите да помогнат финансово на човека, който беше оцелял. В една от къщите ме посрещна една баба, която седеше с внучката си на верандата. Тя я изпрати вътре, за да ѝ донесе портмонето. Когато се върна, момичето ми подаде оранжево пластмасово великденско яйце. Взех го и нещо вътре издрънча – бяха монети. „Какво е това?“ – попитах аз. Момичето отвърна: „45 цента. Само толкова имам“.
Това ми напомни за вдовицата, на която обърна внимание Исус. Разказах на моите домакини с нея. Когато попитах момичето кой е дал най-много, то се усмихна. Това малко дете поиска да помогне на някого, когото не познава, и както онази вдовица, даде всичко, което имаше.

Молитва: Господи, пази ни от самодоволството, когато срещаме някого в нужда. Насърчавай ни да даваме щедро. Амин.

Мисъл за деня: Колкото и малко да имам, винаги мога да покажа Божията любов на другите.
Джон Марколини (Пенсилвания)

Да се молим за: ЖЕРТВИТЕ НА ПОЖАРИ.

Остави коментар

Live Reply