Велики четвъртък

Прочит: Йоан 6:53-57

 

„Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мен и Аз в него.“

(Йоан 6:56)

 

Преди да бъде разпънат на кръста, Исус събра Своите ученици, уми нозете им и разчупи хляб, за да яде заедно с тях. Като знаеше през какви изпитания им предстои да преминат, Той им каза: „Пребъдвайте в Мен и Аз във вас“ (Йоан 15:4). Думата „пребъдвайте“ привлича вниманието ми. Питам се какво точно е имал предвид Исус.

Виждам едно обяснение на този израз в друг разговор на Христос с Неговите ученици – когато им обяснява как хлябът и виното са Неговите плът и кръв. Приемането на хляба и виното е начин те да пребъдват със своя Учител и Спасител. Когато разгърнах страниците на евангелията, открих и други места, в които с думите, молитвите и поученията Си Исус показва как трябва да пребъдваме в Него.

Пребъдването в Христос ни прави духовно силни. Когато си припомних различни моменти, в които съм се чувствала слаба, осъзнах, че почти винаги те съвпадат с моменти на отдалечаване от Бога, когато не съм пребъдвала в Христос.

Всеки ден имаме възможност да се покорим на Христовия призив и да пребъдваме в Него. Общението, Словото и молитвата са повече от здравословни духовни навици. Те са покана да пребъдваме в Спасителя, както Той пребъдва в нас.

 

Молитва: Боже, помагай ни да пребъдваме в Христос, за да бъде Той винаги в нашето сърце, в мислите и в делата ни. Амин.

 

Мисъл за деня: По какъв начин каниш Христос да бъде част от твоя живот?

Вики Хайнс (Тенеси)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ОТСЛУЖВАТ ПРИЧАСТИЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply