Велики в царството

Прочит: Римляни 2:17-21

„… ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли?…“
(Римляни 2:21-22)

Преди няколко години ме помолиха да водя библейски урок. Аз се поколебах и ме попитаха защо. Отвърнах, че проблемът не е в това да се заема със задачата, а че не искам да бъда лицемерна. Ако поучавам хората, трябва първо да погледна себе си. Ако не съм била достатъчно сериозна в служението си, трябваше да променя това. Трябваше да седна и да обуча първо себе си, да започна да прилагам Словото в живота си и чак тогава да поучавам другите.
Няма да станем велики в Божието царство, като просто учим хората на Божието слово, а като му се покоряваме, прилагаме го и чак тогава даваме съвети. Исус не проповядваше, без да дава пример с живота Си. Напротив, Той едновременно поучаваше Своите ученици и им показваше на дело какво е да живееш в покорство на Бога.

Молитва: Отче, помогни ни да Те следваме и да живеем според Твоето слово всеки ден. В името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Мога да уча хората за Христос чрез живота си.
Фисайо Питърс (Нигерия)

Да се молим за: БИБЛЕЙСКИ УЧИТЕЛИ.

Остави коментар

Live Reply