Великият пост

Прочит: Колосяни 3:8-14

 

„А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух.“

(2 Коринтяни 3:18)

 

Всяка година по време на Великия пост нашата църква представя мюзикъл за живота на Исус Христос. Когато празнувахме 30 години от първото представление, решихме да поканим всички, които са играли ролята на Христос, да излязат пред събранието. Всеки от тях беше облечен в собствения си костюм и въпреки различията във външния им вид, облечени като Исус, всички изглеждаха сходно.

Всеки от нас може да „прилича“ на Исус – не физически, но по начина, по който се отнасяме с другите. Ако ги обичаме, както Той ни учи, ако им помагаме, тогава те ще виждат в нас истински християни.

В днешния прочит апостол Павел съветва колосяните да отхвърлят гнева, яростта, злобата и срамното говорене и да се уподобят на Спасителя, като се стремят към Неговите качества – милосърдие, благост, смирение, простителност. Всеки ден сме поставени пред избор – дали да приличаме на Този, с Чието име се наричаме.

 

Молитва: Създателю на всичко, помогни ни всеки ден да се уподобяваме на нашия Спасител Христос, като се обновяваме в сърце и ум. Амин.

 

Мисъл за деня: Ние прославяме Бога, когато се уподобяваме на Христос.

Лаверне Уилямс (Джорджия)

 

Да се молим за: ЦЪРКВИТЕ, КОИТО СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ВЕЛИКИЯ ПОСТ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply