Велико поръчение

Прочит: Матей 28:16-20

„И Исус им каза: Идете по целия сват и проповядвайте благовестието на всяко създание.“
(Марк 16:15)

С жена ми всяка сутрин седим в дневната и наблюдаваме птиците в градината, за които сме сложили хранилки. Един ден забелязах черна птица, по чието тяло имаше яркочервен цвят, по крилата ѝ скриваха по-голямата част от него. Красивите червени пера можеха да се видят само когато птицата разтваряше криле. Докато стоеше в покой, тя изглеждаше като всички останали.
Това ме накара да се замисля. Ако аз, като християнин, не правя нищо особено в отговор Божия призив, не бих се различавал от всички останали хора в този свят. Ако не каня никого в църквата, пропускам да покажа на хората колко прекрасно общение ни предлага Бог. В днешния библейски стих Исус казва на Своите ученици да разнасят благовестието по целия свят. Тази заповед е отправена към всички нас. Бог е създал птиците, за да летят, а нас – за да изпълваме света с Благата вест. Ако правим това, ще бъдем носители на красотата на Божието творение и ще показваме най-доброто от себе си.

Молитва: Отче, помагай ни да Те прославяме и да разнасяме благовестието по целия свят. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да създавам красота, споделяйки със света Благата вест?
Чарлс Иъри (Западна Вирджиния)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ОТСКОРО СА БЛАГОВЕСТИТЕЛИ.

Остави коментар

Live Reply