Велико тайнство

Прочит: Лука 22:14-20

„И като вървяха по пътя, стигнаха до вода; и евнухът каза: Ето вода; какво ми пречи да се кръстя?“
(Деяния 8:36)

Често по пътя от църквата към вкъщи виждам една от любите си гледки. Малко преди моста, от двете страни на пътя спират много коли. Това означава, че в реката ще има кръщение. Понякога минавам по моста в точния момент, за да видя как се произнасят думите на обета и още едно Божие дете бива потопено във водата. Това е прекрасно благословение след неделното богослужение.
Не мога да си представя по-голяма радост от това да приемем в църквата още един брат или сестра в Христос. Кръщението е дар от Бога – тайнство, в което приемаме Божията благодат и си припомняме кои сме и на Кого принадлежим. Ние сме възлюбени Божи деца, създадени от любов и за любов, която виждаме проявена в живота, смъртта и възкресението на Исус.

Молитва: Отче, благодарим Ти за подарените моменти, в които можем да отвърнем на Твоята любов. Нека не ги приемаме несериозно, а да ги ценим. Амин.

Мисъл за деня: Кръщението е тайнство на Божията любов и на спасителната благодат.
Белинда Матиас (Мисисипи)

Да се молим за: НОВИ БРАТЯ И СЕСТРИ В ХРИСТОС.

Остави коментар

Live Reply