Верен пратеник

Прочит: 2 Коринтяни 5:15-21

„И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.“
(2 Коринтяни 5:20)

Преди години с още петима членове на семейството придружихме наша роднина до дома на нейния съпруг след сватбата. Според нашите обичаи трябваше да има представители за семейството на булката. Двадесетгодишният Анесу представляваше бащата. Той прие много сериозно тази отговорност и се представи чудесно. Дори се пребори с изкушението да покаже своите нетрадиционни танцови движения на празненството след официалното събитие. За моя изненада, семейството на младоженеца се отнесе с голямо уважение към Анесу, което не беше обичайното отношение от възрастните към по-младите. След церемонията един от възрастните роднини отбеляза, че Анесу се е справил много добре с тази голяма отговорност.
Това ме накара да се замисля кое ни прави добри представители на някого. От церемонията разбрах, че представителят се ползва от авторитета на този, когото представлява, грижи се за неговия интерес и го познава добре. Същите тези характеристики могат да ни определят като добри вестители на Христос. Нашата сила идва от Него, ние се грижим за Неговото дело и растем в познанието за Него чрез молитвата и богослуженията. Мога да съм добър Божи вестител, ако вече не живея за себе си, а за Христос.

Молитва: Боже, помагай ни да Те познаваме по-добре, за да бъдем верни Твои вестители в този свят. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да съм верен Божи пратеник днес?
Маариадзо Мутамбара (Зимбабве)

Да се молим за: МЛАДОЖЕНЦИТЕ.

Остави коментар

Live Reply