Верен служител

Прочит: 1 Царе 3:1-10

 

„… да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.“

(Второзаконие 6:5)

 

Една от любимите ми библейски истории е тази за Самуил. Майка му Анна беше молила Бога да има дете. Той я благослови със син и тя го посвети на служба в храма.

Можем да си представим как малкият Самуил е помагал на свещеника Илий. Той вероятно се е грижел за ежедневни неща, за нуждите на идващите в храма вярващи. Едва ли му е било леко, но е служел прилежно, като истински верен настойник в Божия храм.

Самуил служи на Бога с цялата си сила. Той не се оплаква, когато чува глас и мисли, че Илий го вика през нощта, а се отзовава на повика. За него няма маловажна работа. Той е верен на малкото и Бог му възлага голямото. Самуил става един от най-големите пророци на Израил.

Да служим на Бога с цялата си сила, означава да жертваме време, способности, грижа и възможности за Него и за хората. Никоя работа не е маловажна или унизителна в служението на Бога – всяко дело в това служение е ценно за Него. Историята на Самуил може да ни насърчи да служим на Господа с всичките си сили.

 

Молитва: Боже, помагай ни да Ти служим, както Ти служеше Самуил. Напомняй ни да бъдем ревностни в служението, защото всяко наше дело е важно за Тебе. Амин.

 

Мисъл за деня: Всяко дело на вярно служение е ценно.

Вати Молиър (Индия)

 

Да се молим: ДА СЛУЖИМ НА БОГА РЕВНОСТНО.

 

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply