Верни в малкото

Прочит: Лука 16:1-13

 

„Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.“

                                                                              (Лука 16:10)

 

Една медицинска сестра от близко училище дойде в църквата, за да помоли да направим пакети с храна, които да се раздадат в петък вечер на някои ученици, които очевидно нямат достатъчно храна за събота и неделя. Няколко седмици по-късно получихме запитвания и от други училища. Започнахме с три и скоро осигурявахме пакети с храна за 30 училища. Приемахме всяка молба, но започнахме да се питаме дали ще издържим при толкова голяма нужда от помощ.

Хората от църквата продължаваха да даряват пари и храна за това служение. Не използвахме църковни пари, защото те отиваха за други служения и нямаше да стигнат. И въпреки това всеки път успявахме да приготвим нужните пакети.

В служението виждахме как Божието слово се прилага на практика. Исус каза, че тези, които са верни в малкото, са верни и в многото, а Словото ни уверява, че Бог има грижа за нас. Ако винаги отговаряме с готовност на Неговия призив, ще се убедим, че малко вяра може да отвори големи врати, защото Бог е всемогъщ.

 

Молитва: Господи, помагай ни във всичко да бъдем верни, дори в малкото. Давай ни вяра, че ще промислиш за това, което ни е необходимо, за да служим на другите. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог преумножава малкото, което аз давам.

Анди Клап (Северна Каролина)

 

Да се молим за: ДЕЦАТА, КОИТО НЯМАТ ДОСТАТЪЧНО ХРАНА.

Остави коментар

Live Reply