Ветровете на живота

Прочит: Исая 49:8-10

„Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото Ми.“
(Псалм 32:8)

Работя като помощник-директор в една база за летни лагери в Уисконсин, където дъщеря ми Емили няколко години преподаваше ветроходство на посетителите.
Един ден отидох до езерото, за да видя как вървят уроците. Когато стигнах до брега, лодката на Емили беше на около две мили южно от мен. Наблюдавах как я направлява според посоката на вятъра от единия край на езерото до другия, докато накрая стигна до брега, където бях застанал.
Замислих се, че животът прилича на плаване с лодка. Нямаме контрол над вятъра, който променя посоката ни, но можем да се приспособяваме, както правят моряците, когато насочват плавателните съдове в определена посока. За щастие, ние, християните, имаме верен водач – Святия Дух, Който винаги ни води.
Плаването на Емили в онзи ден не беше дълго. Моряците, които плават в по-големи водни басейни, използват карти и приспособления, за да получат информация накъде е безопасно да се насочат. Ние можем да получаваме верните насоки от Библията. Ако растем в мъдростта на Божието слово, ще ставаме по-добри в житейското плаване и ще устояваме на насрещните ветрове.

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти за Твоя Свят Дух, нашият водач, който ни насочва в живота. Амин.

Мисъл за деня: Святият Дух ми помага да държа посоката въпреки вятъра.
Рик Джоунс (Индиана)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ В БАЗИ ЗА ЛЕТНИ ЛАГЕРИ.

Остави коментар

Live Reply