Вина

Прочит: Исая 6:1-7

 

„И като го допря до устата ми, каза: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти бе отнето и грехът ти бе умилостивен.“

(Исая 6:7)

 

Остават ми 246 дни до освобождаването от затвора. Докато се подготвям да се върна обратно в обществото, моля Бог да ми помогне да превъзмогна вината си. Знам, че трябва да го направя, ако искам да живея пълноценно и да имам мир и радост. Мисля си за Исая, който чувстваше вина пред Господ. Той каза: „Горко ми, защото загинах; тъй като съм човек с нечисти устни“ (Исая 6:5). Но словото ни казва, че Бог отнема греха му и го подготвя за Свой служител.

Вината може да бъде разрушителна. Тя е като верига, която ни приковава и не ни позволява да продължим напред. Заради нея трудно намираме мир и радост, не можем да изграждаме здравословни взаимоотношения и не живеем пълноценно. Това означава, че не можем да служим пълноценно. Бог може да отнеме вината и да разчупи оковите. Ако поверим чувството за вина на Бога, Той ще ни помогне, както помогна на Исая, за да живеем и да Му служим пълноценно.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че отнемаш вината ни. Помагай ни да вършим делото Ти с увереност. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да ме освободи, за да продължа напред с радост.

Стив Уейкфилд (Джорджия, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ОТСКОРО СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАТВОРА.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply