Винаги благодарни

Прочит: 1 Солунци 5:12-18

„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“
(1 Солунци 5:18)

На едно църковно събиране водещият говореше за благодарността. В края на изложението си той ни предизвика да не се оплакваме за нищо в продължение на 30 дни и всеки ден да намираме нещо, за което сме благодарни, и да го записваме. Каза ни: „Благодарността променя нашия живот. Ако отваряме очите си за Божите благословения всеки ден, ще открием много неща, за които да сме благодарни“.
Когато се замислих за благословенията в своя живот, се сетих за много поводи за благодарност – храната, която имам всеки ден, здравето, щастливото ми семейство, птиците, чиито песни слушам, молитвите, на които съм получила отговор, Божията закрила и още много неща.
Както се казва в днешния стих, Бог иска да сме благодарни за всичко. Да си благодарен, е избор. Той може да донесе постоянна радост в сърцата, дори в трудните моменти. Благодарността отваря сърцата ни за Божите благословения.

Молитва: Боже, благодарим Ти за изобилните Ти благословения. Помагай ни да бъдем благодарни за Твоята милост и доброта. Амин.

Мисъл за деня: Благодарността може да ми донесе изобилна радост.
Мелиана Сантосо (Индонезия)

Да се молим за: ЦЪРКОВНИТЕ ВОДАЧИ.

Остави коментар

Live Reply