Винаги до мен

Прочит: Псалм 18:1-6

 

„Господ е близо до всички, които Го призовават, до всички, които с истина Го призовават. Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него, слуша вика им и ги избавя.“

                                                                   (Псалм 145:18-19)

 

Миналата година, когато учех в прогимназия, получих травма при един футболен мач. Изнесоха ме от терена и треньорът дойде да види как съм. Майка ми седеше на отсрещната страна на стадиона и наблюдаваше всичко. Помолих треньора да й се обадя и да я повикам. Щом звъннах, тя и сестра ми дойдоха на масата, където ме превързваха.

Библията ни казва, че когато се помолим на Бога, Той ще ни отговори независимо от обстоятелствата. Както мама дойде веднага щом я повиках, така Бог няма да ни остави и ще ни помогне, когато имаме нужда от Него. Господ винаги е прибежище и сила за тези, които Го призовават.

 

Молитва: Господи, помагай ни да се обръщаме към Теб, когато сме в нужда, и да не забравяме, че ни обичаш винаги. Благодарим Ти за Твоя Син Исус. В Неговото име се молим. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог отговаря винаги, когато Го призоваваме.

Трент Соумс (Пенсилвания)

 

Да се молим за: ТРЕНЬОРИТЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply