Винаги до нас

Прочит: Псалм 68:4-10

„Баща на сирачетата и защитник на вдовиците е Бог в Своето обиталище.“
(Псалм 68:5)

Когато бях ученик, баща ми посещаваше всички мои мероприятия – футболни и баскетболни мачове, турнири по борба. Дълго време си мислех, че това се дължи на близките ни отношения, но неговата подкрепа към ученическия спорт продължи чак докато надхвърли 60 години. Едва на погребението на татко разбрах от брат си причината той да отделя толкова време на тези събития. Татко му казал: „Когато бях малък, родителите ми никога не идваха да ме гледат на терена, защото бяха пияни или в бара. Ходя на мачовете заради децата, чиито родители не са там. Те могат да разчитат на моята подкрепа“.
Макар че татко не беше вярващ, неговият пример ми напомня начина, по който Исус ни показва любов и надежда, като никога не ни изоставя. Татко беше на терена заради онези деца, а Исус, след като се възкачи на небето, изпрати Святия Дух, за да ни утешава. Можем да имаме пълна вяра и надежда в тази истина.

Молитва: Отче, продължавай да ни показваш чрез другите, че винаги бдиш над нас и ни водиш по пътя. Амин.

Мисъл за деня: Също като най-добрите земни бащи, Бог винаги е с нас.
Джейсън Робинсън (Уисконсин)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ БАЩИ.

Остави коментар

Live Reply