Винаги готови

Прочит: Матей 25:1-13

„И така, бдете; защото не знаете нито деня, нито часа, в който Човешкият Син ще дойде.“
(Матей 25:13)

Работя в кухня и съм задължена да почистя, преди да си тръгна. Всяка вечер с колегите измиваме съдовете, почистваме пода и подреждаме масите. Чистотата е много важна, защото от нея зависи здравето на нашите клиенти. Освен това сме отговорни пред държавните органи, които имат ясни изисквания към нас. Проверки се правят много често и никога не знаем кога ще дойде проверяващият. Затова се стараем винаги да сме изрядни.
Това ми напомня за очакването на Исусовото второ пришествие. Днешният библейски стих ни насърчава да бъдем бдителни. Също като онези девици, които бяха приготвили достатъчно елей за своите съдове, трябва да сме готови всеки момент да посрещнем Господа. Трябва да сме непоколебими и винаги покорни на Неговите заповеди. Аз искам, когато дойде денят, да съм сред тези, които с готовност ще посрещнат Спасителя, за да влязат заедно с Него в небесното Царство.

Молитва: О, Боже, помагай ни да крачим в Твоя път ден след ден, докато посрещнем отново Твоя Син. В Неговото име се молим. Амин.

Мисъл за деня: Подготвен ли съм да посрещна Исус, когато дойде отново?
Ейми Сутикджа (Германия)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ.

Остави коментар

Live Reply