Винаги победител

Прочит: Филипяни 1:20-24

„Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме; и така, живеем ли, умираме ли, Господни сме.“
(Римляни 14:8)

На приятеля ми Чарлс му предстоеше сериозна сърдечна операция, но той имаше голям мир. Каза ми: „Каквото и да стане, съм победител“. Няколко години по-късно претърпя още една операция и със същия мир заяви същата увереност.
В посланието си към римляните апостол Павел казва, че независимо дали живеем, или умираме, винаги ще сме с Христос и Той – с нас. Чарлс почина и сега е завинаги с Бога. Неговите думи ми дават утеха и са пример на вяра за мен. Всички се изправяме пред трудности, но благодарение на вярата в Христос можем да заявим: „Каквото и да стане, аз съм победител“.

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че и в живота, и в смъртта Ти си с нас. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Пред каквото и да се изправя днес, Исус е с мен.
Тед де Хас (Айова)

Да се молим за: НЯКОЙ, НА КОГОТО МУ ПРЕДСТОИ СЪРДЕЧНА ОПЕРАЦИЯ.

Остави коментар

Live Reply