Винаги с нас

Прочит: Римляни 8:31-39

„… Господ, твоят Бог… няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“
(Второзаконие 31:6)

На 20 години и току-що завършил библейско училище, целунах родителите си и тръгнах към Югоизточна Азия, където щях да преподавам. Бях организирал сам цялото си пътуване, което продължи цяло лято.
Когато се озовах на новото място, седнах на студения под с гръб към стената и кръстосах крака. Бях далеч от всичко познато, нямаше с кого да говоря, чувствах се много самотен.
Понякога сядаме на пода в пълно отчаяние, а в други случаи животът ни събаря. Тревожим се, изпадаме в депресия, страхуваме се за бъдещето или сме самотни. Знаем, че трябва да продължим, но пътят пред нас е мрачен.
Вероятно Давид се чувства така, когато казва, че преминава през долината на мрачната сянка (Псалм 23:4). Но той добавя: „няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен“. Когато попаднем в безизходица, можем да помолим нашия небесен Отец да ни даде мир. Ако като Давид отместим поглед от мрака и го обърнем към Божията доброта, ще намерим утеха. В онзи ден на отчаяние аз прославих моя Бог.
Дори когато някой друг предлага библейски стих или молитва, ние можем да отговорим на това насърчение с увереност, че Бог е винаги с нас и в долината на мрачната сянка.
Молитва: Отче, благодарим Ти, че ни утешаваш с думите на Своето слово, които ни напомнят за Твоето присъствие и за Твоята вярност. Амин.

Мисъл за деня: Никога не съм сам, защото Бог е с мен.
Самюъл Хънт (Флорида)

Да се молим за: МЛАДИТЕ ХОРА.

Остави коментар

Live Reply