Винаги с нас

Прочит: Матей 28:16-20

„Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“
(Матей 18:20)

Преди няколко години малката ми дъщеря ми каза: „В неделното училище говорим за Исус. Иска ми се да Го видя“. Приготвях вечерята и сложих на масата още един комплект прибори. Когато седнахме всички, дъщеря ми ги забеляза и попита: „Кой ще идва?“. Отговорих, че имаме специален гост. Седнахме и добавих: „Той е Исус“.
Библията ни казва, че когато двама или трима са събрани в името на Исус, Той е сред тях. Обясних на дъщеря си, че Исус е с нас винаги. Той е толкова близо, че сякаш е седнал на масата с нас. Даже още по-близо, защото любовта Му е в нашите сърца. Тази вечер всички си припомнихме, че Исус е с нас, където и да сме.

Молитва: Господи, помагай ни да не забравяме, че Твоето присъствие ни обгражда. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Където и да се намирам, Исус е с мен.
Дороти Джонсън (Мичигън, САЩ)

Да се молим за: УЧИТЕЛИТЕ В НЕДЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply