Винаги с нас

Прочит: Псалм 62:1-8

 

„Господ, твой Бог, е сред теб (…) ще се успокои в любовта Си, ще се весели за Теб с песни.“

(Софония 3:17)

 

Когато с жена ми гледаме внучката, тя често упорства, преди да си легне. Плаче, когато трябва да заспи в непозната обстановка. Аз сядам до леглото ѝ и я потупвам по гръбчето, докато се успокои и заспи. Когато не е заспала дълбоко, тя често се буди и поглежда, за да види дали съм още до нея, готов да я защитя и утеша. Скоро се отпуска и потъва в спокоен сън.

Това ми напомня за постоянното Божие присъствие в нашия живот. Понякога се съмняваме, че Бог е близо, и Го търсим. Когато сме в тъмнина и търсим помощ, Той е с нас. В каквито и обстоятелства да се намираме, колкото и да е тъмно, можем да разчитаме на Неговото обещание да не ни оставя.

 

Молитва: Отче, благодарим Ти за Твоето присъствие дори в най-мрачните моменти от нашия живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори в мрачните моменти мога да намеря утеха в Божието присъствие.

Кевин Макпойл (Пенсилвания, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА ДЕЦА.

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

 

 

Остави коментар

Live Reply