Виновен?

Прочит: Йоан 3:16-17

 

„Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.“

                                                                           (Римляни 6:23)

 

В руското издание на „Духовна манна“ прочетох размишлението на една сестра от Ню Мексико, публикувано през октомври 2012 г., в което беше предложено да се молим за членовете на църквата, които остават безучастни. Започнах да си изреждам мислено хората от нашата църква, но не се сещах за безучастни. Няма как да няма нито един – си мислех. Пак се замислих и накрая реших, че става дума за мен самата.

 Това ми е стар проблем – да се обвинявам за всичко лошо. Не мога да се освободя от него дори сега, когато съм християнка. Зная, че Исус увря на кръста, за да спаси хората от товара на греха и вината, но продължавам да се самообвинявам.

Може би и други имат същия проблем, но всеки от нас може да приеме свободата от вината, щом приемаме и вярваме в Божието слово. Благодарна съм на жената от Ню Мексико, както и на редакцията на „Духовна манна“. Днес те ми помогнаха да чуя думите, с които Господ ме благославя и ми дава мир: „Аз те възлюбих толкова много, че дадох Своя Единороден Син, за да отнеме греха и вината ти“ (вж. Йоан 3:16).

 

Молитва: Господи, помогни ни да се доверим на Твоите обещания, за да чувстваме пълнотата на радостта, която ни подаряваш. Амин.

 

Мисъл за деня: Христос ми предлага прошка. Ще я приема ли?

Роза Тю (Русия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗПЪЛНЕНИ С ЧУВСТВО ЗА ВИНА.

 

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply