Виждаш ли?

Прочит: Лука 7:36-50

 

„И като се обърна към жената, каза на Симон: Виждаш ли тази жена?“

(Лука 7:44)

 

Когато учех в семинарията, един от преподавателите винаги имаше грижата да направи всяко нещо от лекциите си разбираемо за мен. Един ден, докато говореше по нова тема, забеляза, че изпитвам трудности, спря, погледна ме в очите и ми каза: „Не разбираш, нали, Диксън?“. Вероятно повечето хора биха се притеснили при такъв въпрос, но професорът беше забелязал, че съм изгубил мисълта му, и искаше да ми помогне.

Исус попита фарисея Симон: „Виждаш ли тази жена?“. Симон виждаше само една грешница, която нямаше място в неговия дом, и смяташе, че Исус не осъзнава необходимостта тя да бъде отстранена.

Често макар че имаме очи, не виждаме. Днешната история ни предизвиква не да гледаме на хората стереотипно, а да виждаме в тях личности с определени нужди, дарби и възможности, защото по този начин гледа на нас Бог. Библейското послание е, че Бог, Който дойде на тази земя заради нашето спасение, ни познава, търси ни, умря за нас и продължава да се грижи за нас. Животът ни ще се промени изцяло, ако отвърнем на призива на Божията изкупителна любов.

 

Молитва: Боже, давай ни очи, за да виждаме хората, и сърца да се грижим за тях, както Христос се грижи за нас, защото ни обича. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще търся Бога във всеки човек, когото срещам.

Елмър Диксън (Флорида)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СМЕ СКЛОННИ ДА ПРЕНЕБРЕГВАМЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply