Вода

Прочит: Йоан 4:1-26

 

„… ожаднях и Ме напоихте…“

                                                                 (Матей 25:35)

 

Един горещ летен ден бях седнал на терасата и видях, че камион на куриерска фирма идва на нашата улица. Доставчикът почука на вратата на съседката. Мери отвори с широка усмивка, взе малък пакет и каза на човека: „Искате ли чаша студена вода?“. Той веднага прие с радост.

Тази християнска постъпка, на която станах свидетел, ми напомни за библейския пасаж, в който Христос казва, че наследниците на небесното царство ще бъдат тези, които нахранят или напоят някого в нужда. Малките жестове на любов към хората Исус приема като отправени към Него.

Когато куриерът си отиде, аз благодарих на Мери за това, което бях видял. Тя ми каза: „Когато му дадох вода, шофьорът ми пожела Божии благословения. Аз му казах, че съм християнка, а той отвърна, че също е християнин“.

Замислих се колко възможности имам да сторя добро, а не се възползвам от тях. Примерът на моята съседка ми напомни, че християните трябва винаги да са готови да подадат чаша вода на жадния и да предложат Живата вода на всеки, който не познава Исус.

 

Молитва: Боже, напомняй ни, че трябва да се грижим за хората, като им даваме не само вода, утоляваща физическата жажда, но и живата вода на спасението. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато правим добри дела, служим на Христос.

Джим Рийпсъм (Илинойс)

 

Да се молим за: КУРИЕРИТЕ.

 

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply