Водени от Духа

Прочит: Римляни 8:22-27

 

„Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.“

                                                                          (Римляни 8:26)

 

Нашето жилище в източната част на Република Конго се намира в планински район, близо до екваториална тропическа гора. Имаме една история за седемгодишно момче, което било изпратено от родителите си до най-близкото село за дърва. По пътя то срещнало лъв. Толкова се уплашило, че спряло на място и не можело да помръдне. Тогава си спомнило молитвата, която знаело от своите родители, затворило очи и се помолило: „Господи, благослови храната, която слагаш пред нас. В името на Исус. Амин“. Станало чудо и когато момчето отворило очи, нямало лъв и то продължило пътя си спокойно.

Кратката молитва на малкото момче, която дори не била подходяща за случая, дала резултат. Тя не била по-добра от молитвите на други хора, нито по-лоша. Святият Дух помага на всеки от нас да се моли. Молитвата не зависи от думите, които използваме, а е общение с Бога. Колко често сме усещали как се молим за неща, различни от предварителните ни очаквания? Духът се моли заедно с нашия дух. Никой от нас не знае как да се моли, затова се нуждаем от Неговата помощ.

 

Молитва: Господи, нека Святият Ти Дух води нашите молитви. Учи ни да се молим всеки ден. Амин.

 

Мисъл за деня: Святият Дух ни помага да представим пред Бога своите неизговорими стенания.

Мили Ибанда (Република Конго)

 

Да се молим за: МОЛИТВЕНИТЕ ГРУПИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply