Води ме във всяка крачка

Прочит: 2 Царе 22:1-7

„В утеснението си призовах Господа и към Бога мой извиках. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми пред Него стигна до ушите Му.“
(Псалм 18:6)

Няколко месеца след като завърших гимназия, бягах и търсех сигурно място, където да се скрия. В родната ми страна беше избухнала война и 800 000 човека станаха жертви на геноцид – включително моето семейство. Това неочаквано варварство ме остави сирак, без дом и без никакви пари. Питах се къде е Бог, докато се случва този ужас. Бях напълно объркана и не знаех как ще продължа.
Помня как един ден седях под едно дърво и разговарях с Бога: „Боже, моля Те, чуй ме. Как да продължа? Как ще оцелея без родители, без подкрепа, без напътствие? Кой ще ме утешава? Кой ще ми даде съвет? Кой ще се грижи за мен?“. Бях парализирана от страх и мъка.
Понякога се намираме в ситуация, която е извън нашия контрол. Псалм 18:6 ни напомня да се обръщаме към Бога за помощ в тежки времена, защото Той ще чуе молитвите ни. Мисълта, че Господ ме чува и е с мен във всяка крачка, ми даде сили в най-мрачния период от моя живот. Можем да сме уверени, че каквото и да се случва, Бог чува молитвите ни и ни води във всяка крачка.

Молитва: Боже, помогни ни да разчитаме на Тебе и да Ти се доверяваме във време на страх и скръб. Молим се в името на Исус. Амин.

Мисъл за деня: Бог чува и най-дълбоките ми стенания.
Клементин Мсенги (Тексас)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СТРАДАТ ЗАРАДИ ГЕНОЦИД.

Остави коментар

Live Reply