Впускай се напред

Прочит: 2 Тимот. 3:10-15

„Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще.“
(Евреи 12:1)

Не съм голям почитател на бягането, защото самата аз не съм добра в това. Всеки път, когато бягам, си казвам, че трябва да работя върху издръжливостта си.
Библията говори много за издръжливостта. Павел изброява много изпитания, през които е преминал – затвор, бой, застрашаващи живота опасности (2 Коринтяни 11:16-33). В днешния прочит апостолът пише до Тимотей, за да го призове да продължи служението си въпреки отпадането на други от вярата. Самият Павел страда, но не пропуска да насърчи Тимотей.
Не всички срещаме такива изпитания, с каквито трябваше да се справя апостол Павел, но животът на всеки е изпълнен с изпитания. Има моменти, когато отчаянието взема връх. Но благодарение на Божията благодат имаме сила да се справим с трудностите. Истинската ни сила идва от Исус. Ние не просто устояваме заради Него, но и устояваме чрез Него.
Когато се изправим пред сериозно изпитание, нека си припомним, че Исус Христос умря на кръста заради нашите грехове. Тогава ще можем да загърбим трудностите и да се впуснем към очертаното пред нас поприще.

Молитва: Боже, помагай ни да насочваме погледа си към дара на вечния живот чрез Исус Христос, за да издържаме и да преодоляваме изпитанията. Амин.

Мисъл за деня: Бог ми дава сила, за да преодолявам трудностите.
Меган Нейджъл (Южна Каролина)

Да се молим за: БЕГАЧИТЕ.

Остави коментар

Live Reply