Впускай се напред

Прочит: Филипяни 3:10-14

 

„… като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бог в Христос Исус.“

(Филипяни 3:13-14)

 

Аз съм доброволец в едно служение, което помага на бивши затворници да се социализират отново в обществото. Всеки от тях е нарушил закона и е сторил нещо лошо. На много им е трудно да забравят това свое минало. Аз се опитвам да им помогна да разберат, че всички хора правят грешки. Повечето от нас гледат на предишните си грешки със съжаление, гняв, срам и тъга.

Библията е изпълнена с истории за хора, направили сериозни грешки. Моисей беше убиец. Давид прелюбодейства. Петър предаде Исус. Павел преследваше Неговите последователи. Но всички тези хора, вместо да позволят грешките от миналото да ги доведат до отчаяние, чрез Божията милост ги преодоляваха и извършиха велики дела за Божието царство. Техните истории ни вдъхновяват да сторим същото.

Добре е да се учим от миналите си грешки, но трябва да гледаме и към бъдещето. С приемането на Христос като Спасител ние получаваме прошка и можем да се радваме на един живот на прослава и служба на Бога.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че отнемаш товара на болката от миналите ни грешки, като ни освобождаваш, за да Ти служим. В името на Исус Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки, който приема Христос, получава нов старт.

Джон Баун (Минесота)

 

Да се молим за: ЗАТВОРНИЦИТЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply