Вратата е отворена

Прочит: Исус Навин 10:5-15

„Зная твоите дела. Ето, поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори…“
(Откровение 3:8)

Докато пиша това, се намирам в трудна ситуация. Бях приет да уча в християнски университет в Америка и получих стипендия. Сигурен съм, че Бог отвори тази врата за мен. Но сега, когато се опитвам да се запиша, хората, на които разчитах да ми помогнат и да подпишат документите като мои поръчители, ме игнорират. Това е доста обезсърчаващо, но вярвам в Божията помощ. Вярвам, че дори някой да се опитва да ми навреди, Той няма да затвори вратата, която е отворил пред мен.
В днешния библейски прочит петима царе се събраха, за да нападнат един град, който беше сключил мир с израилтяните. Въпреки че победата на Исус Навин изглеждаше трудна, Бог му каза: „Не се плаши от тях, защото ги предадох на теб“. Бог воюваше за израилтяните, Той воюва и за нас.
Когато пред нас има пречки, нека вдигнем поглед нагоре и да се доверим на Бога, Който е започнал добро дело в нас и ще го довърши. Той е верен, Неговата милост трае завинаги.

Молитва: Господи, благодарим Ти, че ни даваш вяра, която може да премества планини. Води ни, когато крачим с вяра към местата, към които ни призоваваш. Амин.

Мисъл за деня: Бог, Който е започнал добро дело в мен, ще го усъвършенства (Филипяни 1:6).
Тарупива Муза (Зимбабве)

Да се молим за: СТУДЕНТИТЕ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply