Време с Бога

Прочит: Псалм 150:1-6

„Всичко, което диша, нека хвали Господа: Хвалете Господа!“
(Псалм 150:6)

За много хора да прекарат време с Бога, означава да останат сами и далеч от шума на ежедневието. Но аз съм екстровертна и не обичам усамотението. Когато се моля, обичам да говоря на Бога на глас, както разговарям с приятел. Обичам и да пея. Понякога си пея песни, които имат връзка с библейското слово, което съм прочела. Често това мое общуване с Бога включва и сълзи – заради трагедия в семейството или нещо лошо, което се е случило по света. Има случаи, в които изпитвам нужда да извикам силно, защото се гневя на Бога. Но почти винаги викам радостно към Господа, защото общуването с Него ми носи щастие, което не може да се изрази просто с изговаряне на думи.
Псалмистът добре познава радостта, която не може да остане тиха. В Псалм 147:1 се казва: „Хвалете Господа; защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог“, а Псалм 150 призовава Бог да бъде възхваляван с арфа, тъпанче, хора, струнни инструменти. Всичко, което диша, нека хвали Господа!

Молитва: Нека цялата ни хвала, тихите ни вопли и шумната ни радост, бъде за Теб, о, Боже. Амин.

Мисъл за деня: Времето с Бога не винаги трябва да е тихо.

Да се молим за: ТЕЗИ, НА КОИТО ИМ Е ТРУДНО ДА СЕ МОЛЯТ.
Карол Първс (Англия)

Остави коментар

Live Reply