Време с Бога

Прочит: Лука 10:38-42

„И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“
(Римляни 12:2)

На миналото Рождество Христово сестра ми ми подари Библия, в която имаше списък с прочити за всеки ден. Бях толкова развълнуван, че не изчаквах съответната дата и четях по повече. Придържах се към този план около три месеца, но един ден бях толкова зает, че реших да пропусна прочита. Денят се превърна в седмица, седмицата в месец и така в продължение на няколко месеца аз не четях от Словото. Накрая се отказах. Първоначалното вълнение отстъпи на пълната липса на желание.
Малко по-късно осъзнах, че съм се отдалечил от Бога. Четенето на Библията ме правеше по-чувствителен към Божието присъствие, затова реших да започна отново. Молех се по-често и радостта изпълваше сърцето ми. Не биваше да се отделям от Бога.
Дори когато сме много заети, е важно да се молим и да четем Божието слово, защото това ще ни помогне да се справяме в трудни моменти. Ежедневната дисциплина на молитва, служение и възхвала на Бога ни държи близо до Него.

Молитва: Боже, помагай ни да насочваме вниманието си към Теб всеки ден. Когато падаме, давай ни сила, за да се изправим и да тръгнем отново напред. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да насоча цялото си внимание към Бога?
Лукас Вегнер (Вирджиния)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е РЕШИЛ ДА СЛЕДВА ОПРЕДЕЛЕНА ДУХОВНА ДИСЦИПЛИНА.

Остави коментар

Live Reply