Време със семейството

Прочит: Марк 3:31-35

 

„И като изгледа седящите около Него, каза: Ето майка Ми и братята Ми! Защото който върши Божията воля, Той ми е брат и сестра, и майка.“

(Марк 3:34-35)

 

В третата глава на Евангелието според Марк майката и братята на Исус Го търсят, докато Той поучава множеството. Когато разбира, че Го търсят, Исус отвръща, че майка и братя са Му тези, които седят около Него и слушат Божието слово. Той не позволява да Го прекъснат, защото иска да отдели достатъчно време както на Своите роднини, така и на духовното Си семейство.

Аз обичам да съм със семейството, но осъзнавам колко важно е да прекарвам време и с духовното си семейство – църквата. Когато съм със своите братя и сестри във вярата, не позволявам на никого да ме разсейва. Колкото и да съм заета, отделям време за своето духовно семейство. Когато общувам с тях, се чувствам насърчена и обогатена в споделянето на Божието слово. Чрез Исус Христос сме част от Божието семейство, в което изпитваме истинска радост.

 

Молитва: Господи, напомняй ни, че имаме нужда от време с духовното си семейство. Помогни ни да приемем това духовно общуване като приоритет. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Времето с братята и сестрите във вярата обновява моята вяра.

Енид Ада Нийномуджуни (Танзания)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ТЪРСЯТ ХРИСТИЯНСКО ОБЩУВАНЕ.

 

Остави коментар

Live Reply