Времената

Прочит: Матей 24:32-44

 

„Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.“   

                                                                                         (Псалм 90:12)

 

Всяка нова година ме кара да се замисля колко бързо преминава времето ни на тази земя. Как допускаме календарът и часовникът да доминират над нас, как никога нямаме достатъчно време, за да направим всичко, което трябва или искаме да направим? Освен това времето променя само някои неща, не всички. То притъпява болката и помага да се справим със скръбта, но не е достатъчен фактор за укрепването на един брак или приятелство, за оформянето на характера.

Новата година в нашия живот ни напомня, че Божието време е различно от нашето. В Галатяни 4:4 се казва: „когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си“. Не знаем какво Той ще стори в бъдеще. Някои хора се опитват да го предскажат, като повтарят, че живеем в „последните времена“, но в днешния прочит Исус заявява, че само Отец знае съдбата на земята и небето.

Най-доброто решение, което мога да взема на прага на новата година, е да ценя всеки ден, който Бог ми подарява, да бъда добър настойник на живота си и да се уподобявам все повече на Исус, като Му служа.

 

Молитва: Вечни Боже, учи ни да броим дните си така, че да придобием мъдро сърце. Амин.

 

Мисъл за деня: Как ще служа на Бога през предстоящата година?

Гас Броунинг (Тексас)

 

Да се молим: ДА БЪДЕМ ДОБРИ НАСТОЙНИЦИ НА ВРЕМЕТО, КОЕТО БОГ НИ ПОДАРЯВА НА ТАЗИ ЗЕМЯ.

 

 

Остави коментар

Live Reply