Всеки ден с Христос

Прочит: Притчи 4:1-9

„Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се!“
(1 Коринтяни 16:13)

Имало е моменти в живота ми, когато съм бил толкова непокорен към Бога и Христовото учение, че съм се смятал за безнадежден случай. Мислел съм, че Бог изобщо не иска да се занимава с грешник като мен. Колко се радвам, че Той не мисли по същия начин (вж. Исая 55:8)! Благодарен съм на Бога, че с помощта на Святия Дух се уча как да остана силен и да устоя на изкушенията, следвайки Него.
Следването на Христос изисква промяна в сърцата и умовете ни. Много неща могат да ни отклонят от пътя, но Святият Дух ни напомня, че Христос е съвършеният пример за нас. Неговото служение беше неотклонно. Воден от любовта Си към нас, Христос превъзмогна всичко, дори смъртта, за да ни дари вечен живот.

Молитва: Боже, Който прощаваш, ние се уповаваме на Твоята сила, за да преодолеем всички пречки по пътя на вярата. Подкрепяй ни, когато залитаме, и ни привдигай, когато падаме. Амин.

Мисъл за деня: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява“ (Филипяни 4:13).
Хосе Лагуна Лемус (Колумбия)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ЧУВСТВА НЕДОСТОЕН ЗА БОЖИЯТА ЛЮБОВ.

Остави коментар

Live Reply