Всеки може да служи

Прочит: 1 Коринтяни 12:12-26

„Всички пътеки на Господа са милосърдие и вярност към онези, които пазят завета Му и откровението Му.“
(Псалм 25:10)

По време на Корейската война бях млад моряк и служех на един американски кораб, известен като разрушител. Нашата мисия беше да следим самолетоносачите и ако някой самолет не успее да кацне успешно, а падне в морето, да спасим пилотите.
Част от обектите, за които бяхме отговорни, беше един американски самолетоносач. Когато кацаха, пилотите летяха зад него в продължение на миля и бавно се снишаваха, за да се приземят на палубата. Не беше така със следващата ни задача – австралийски самолетоносач. Към него пилотите се спускаха с рязък десен завой и кацаха. Това ми харесваше! Беше по-рисковано и смело. Но и едните, и другите пилоти бяха достатъчно обучени и отговорни въпреки разликите в техниките на летене.
Оттогава си мисля как тази картина прилича на християнския живот. Някои от нас служат тихо и с постоянство на Бога, без да преживяват драматични обрати. Други са пълни с енергия и се впускат с голям ентусиазъм в споделянето на вярата. По какъвто и начин да служим на Бога, трябва да го правим от все сърце, без да очакваме похвала, като знаем, че Той ни е дал всичко необходимо, за да свидетелстваме за Него в този свят.

Молитва: Боже, води ни напред в нашето свидетелство и нека сме уверени, че си ни дал дарбите, които са ни необходими, за да носим Твоето послание на любов. Амин.

Мисъл за деня: Как ще служа на другите с дарбите, които Бог ми е дал?
Кен Клаар (Айдахо)

Да се молим за: ПИЛОТИТЕ И ЕКИПАЖИТЕ НА САМОЛЕТИ.

Остави коментар

Live Reply