Всеки труд е ценен

Прочит: 1 Коринтяни 12:14-26

„И ако страда една част, всички части страдат с нея; или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея.“
(1 Коринтяни 12:26)

След като ми оперираха големия пръст на единия крак, се нуждаех от проходилка за периода на възстановяване, който продължи няколко седмици. Целият ми ден се въртеше около болния ми пръст. Никога не бях казвала на приятел: „Виж ми прекрасния пръст. Толкова ми помага всеки ден!“. Но след това преживяване се научих да ценя и пръстите на краката си.
Припомних си за описанието на Христовото тяло – църквата. Някои хора служат, без да бъдат забелязани, но това, което вършат, е важно. Мисля си за редакторите, които правят работата на писателите по-разбираема, за тези, които се молят за някого, за хората, които поддържат църквата чиста и подготвена да богослужение. Списъкът е дълъг.
Колко често признаваме и насърчаваме другите? Апостол Павел ни напомня, че когато някой страда, страдаме и ние, а когато някой се прославя, всички се радваме. Когато някой от нашата църква преминава през скръб, можем да го насърчим. Взаимната подкрепа ще подновява силата ни, за да изпълняваме това, което Бог ни е възложил. Взаимната грижа е повод за радост.

Молитва: Боже, помагай ни да ценим другите християни и да ги насърчаваме в работата, която вършат. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще покажа благодарността си към тези, които служат заедно с мен на Христовото дело.
Линда Неф (Канада)

Да се молим за: СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЦЪРКОВНИТЕ СГРАДИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply