Всички са добре дошли

Прочит: Яков 2:1-9

„… и ще покажа милост към непомилваната; и на онези, които не бяха Мой народ, ще кажа: Мой народ сте вие; и те ще казват, всеки един: Ти си мой Бог.“
(Осия 2:23)

На всяко неделно богослужение един човек от църквата сяда на последния ред и поздравява всеки, който мине покрай него, независимо какъв е – непознат, нов човек или бездомник. Ако не познава някого, той се представя и пита за името му. Когато дойде време да си разменим знака на мира, той отива при новия си приятел и специално го поздравява.
Много ми харесва поведението на този човек. Това всъщност е примерът на Христос, Който е готов да приеме всеки от нас независимо от обстоятелствата. Нашият Господ ни призовава по име и подава ръка към нас. Той обича и кани всички да чуят Неговото учение и обещанието за вечен живот. Моля се и аз винаги да следвам този пример – не само в неделя, но всеки ден.

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти, че изпрати Своя Син Исус Христос, за да ни покаже пътя към живота. Помогни ни винаги да следваме Неговия пример и да показваме доброта към всички хора. Амин.

Мисъл за деня: Бог ме обича и ме призовава по име.
Моника Андерман (Ню Йорк)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е БИЛ ПРЕНЕБРЕГВАН.

Остави коментар

Live Reply