Всички са поканени

Прочит: Матей 22:1-10

„Затова идете по кръстопътищата и колкото хора намерите, поканете ги на сватбата.“
(Матей 22:9)

Елис Ан, нашата шестгодишна внучка, беше научена от своите родители, че на гости се ходи с покана. Когато с Гранд пристигнахме у тях след дълъг път от 259 мили, Елис Ан ни посрещна на вратата с въпроса: „Вие поканени ли сте?“. Град ѝ каза, че сме поканени, освен това сме едно семейство.
В Евангелията четем, че Исус често е канен в домовете на хората по различни поводи – на обяд, на сватба или за да изцери някого. Много от историите в Неговите притчи са свързани с празненства. Евангелието според Лука е пълно с такива примери. Последната вечеря на Исус с Неговите ученици и явяването Му след възкресението, разказано в Йоан, също са свързани със сядане около трапезата.
Когато разлистваме страниците на Евангелията и мислим за въпроса на Елис Ан, можем да видим, че всеки е поканен да отиде при Исус на трапезата. Това е добрата вест. Всички сме Божи деца и Бог кани всички нас да празнуваме живота в общение – на Божите деца и цялото творение. Като Негови служители, имаме привилегията и отговорността да кажем на всички да дойдат, за да споделят това общение.

Молитва: Боже, помагай ни да споделяме Твоята любов чрез думите и делата си. Нека покажем на всички Твои деца, че са приканени към живот в общение. Амин.

Мисъл за деня: Всички са деца на Бога и всички са поканени от Него.
Джон Сойър (Южна Каролина)

Да се молим: ДА КАНИМ ВСИЧКИ НА БОЖИЯТА ТРАПЕЗА.

Остави коментар

Live Reply