Всички са призовани

Прочит: Изход 35:4-9

 

„После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас? Тогава казах: Ето ме, изпрати мен.“

                                                                                                   (Исая 6:8)

 

Този стих от книгата Исая е един от стиховете, които са докоснали сърцето на моята майка, за да реши да стане мисионер. Много пъти съм чувала историята за младото момиче, което почувствало призвание да разнася Благата вест в чужди страни. Но семейството ѝ било много бедно и необразовано. Тя била първата със средно образование. Мама послушала Божия призив, постъпила в училище за медицински сестри и там срещнала млад студент по медицина, който чувствал същия мисионерски копнеж.

Макар стихът от Исая да ми е твърде познат, миналата неделя вникнах по различен начин в неговото значение: Бог търси доброволци! Бедни или богати, образовани или неуки, Бог приема всички, които искат да Му служат. Всеки от нас, където и да се намира, може да участва в Неговото дело.

В днешния библейски прочит Моисей казва на израилтяните, че всеки, който има желание, може да принесе принос на Господа (Изход 35:5). Не е ли прекрасно! Бог приема всеки от нас и насърчава всеки да Му служи!

 

Молитва: Велики небесни Отче, давай ни желание да Ти служим. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Ако имам желание, Бог ще ми възложи служение.

Хариет Майкъл (Кентъки)

 

Да се молим за: ЖЕЛАНИЕ ЗА СЛУЖЕНИЕ.

 

Остави коментар

Live Reply