Всички сме едно

Прочит: 1 Коринтяни 9:20-23

„Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски; защото вие всички сте едно в Христос Исус.“
(Галатяни 3:28)

По време на вечерята за сбогуване след петгодишното ми служение в Америка Джордж изненада всички, като поиска думата. Той беше пенсиониран бизнесмен, който винаги седеше тихо на последния ред в църквата заедно със своята съпруга. В този ден с треперещ глас Джордж каза нещо, което докосна всички: „Пастор Коо, за пет години ни разплакахте два пъти. Първият път беше преди пет години, когато разбрахме, че ни изпращат пастор кореец, а вторият е днес, когато със съпругата си ни напускате. Първия път плакахме от притеснение и разочарование, защото не знаехме какво да очакваме от сблъсъка на различните култури, а сега плачем от тъга, когато виждаме как си тръгвате“.
Малко след нашето заминаване Джордж почина. Неговите думи се превърнаха в силна мотивация в моето служение. Както се казва в днешния стих от Галатяни, независимо от нашите предразсъдъци, различия и грижи, всички сме едно в Христос Исус. И до днес примерът на Джордж ми напомня, че Божието служение не се върши с думи, а в сърдечните ни отношения в Христовата любов.

Молитва: Отче, напомняй ни, че чрез Твоята сила можем да преодолеем всички пречки, за да служим на другите. Амин.

Мисъл за деня: Всеки ден Бог ми дава сила, за да служа на другите.
Киунг Мо Коо (Мериленд, САЩ)

Да се молим за: ЦЪРКВИТЕ, В КОИТО ИМА ХОРА ОТ РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply