Всички сме едно

Прочит: 1 Коринтяни 12:12, 21-26

 

„… така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части, един на друг.“

                                                                                (Римляни 12:5)

 

Синът ми е методистки мисионер. Имах щастието да се запозная с много верни християни, когато пътувах с него или го посещавах в страните, в които служеше. Сега чувствам хората, живеещи на другия край на света, толкова близки, колкото тези от съседния град. Това е така, защото виждам техните лица, чувам гласовете им и се радвам на техните усмивки. Андрей, Настя, Сергей и Павел за мен са реални хора. Когато видя името на Павел под някое размишление за „Духовна манна“, зная кой е той и се радвам, че е мой брат в Господа. Моля се за хора, които познавам и си представям. Зная и техните истории.

Не всички можем да пътуваме по света, но всички ние имаме братя и сестри в Христос, които сме призовани да обичаме. Мисионерско пътуване до съседно населено място, програма за хранене на бедните, служение в помощ на възрастните хора и всички други църковни мероприятия са възможност да бъдем едно в Тялото Христово.

 

Молитва: Боже, помогни ни никога да не забравяме, че сме едно в Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: В Христос имаме братя и сестри по целия свят.

Деби Ейргуд (Пенсилвания)

 

Да се молим за: ХРИСТИЯНИТЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply