Всички сме равни

Прочит: Яков 2:1-13

 

„Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници.“

                                                                                                  (Яков 2:9)

 

Един от най-ранните ми спомени от детството е как със семейството ми отиваме на обяд. Седнахме на масата и сервитьорката ни донесе менюта. За моя изненада, само няколко минути по-късно станахме и си тръгнахме. Попитах мама защо си тръгваме, преди да сме обядвали, а тя ми посочи някаква табела. Тогава не можех да чета, но когато излязохме на улицата, тя ми обясни, че в заведението не сервират на чернокожи. „Това не е правилно“ – каза татко. Той добави, че никога не би се хранил в ресторант, в който се сервира само на определени хора.

Днес дискриминацията спрямо чернокожи е незаконна в моята страна, но това не означава, че расизмът вече не съществува, както и други форми на дискриминация. Всеки път, когато показваме различно отношение към определени хора – било то заради облеклото им, заради техните доходи, заради националността, или по други причини – ние проявяваме дискриминация към тях. И библейският стих, цитиран днес, ни казва, че това е грях.

Като християни, ние се ръководим от закона на любовта към ближните. За съжаление, не спираме да разделяме хората по различни критерии. Както казваше татко, това не е правилно. Апостол Павел заявява в посланието си към галатяните: „няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски; защото вие всички сте едно в Христос Исус“ (Галатяни 3:28). Всички сме равни пред Бога.

 

Молитва: Боже на целия свят, помогни ни да гледаме хората, както Ти ги гледаш, да се отнасяме към тях, както се отнасяше Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори различните от нас са Божи деца.

Трейси Крамп (Мисисипи)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ПОДЛОЖЕНИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ.

 

 

Остави коментар

Live Reply