Всичко е възможно

Прочит: Йезекиил 37:1-14

 

„… и ще познаете, че Аз, Господ, изговорих това и го извърших, казва Господ.“

                                                                             (Йезекиил 37:14)

 

Крилцата на земната пчела изглеждат твърде крехки, за да вдигнат тежкото й тяло от земята. Но тя лети спокойно – невъзможното е възможно.

Мнозина смятаха, че не е възможно да бъде използвана нажежаема жичка за осветление, но Томас Едисън доказа обратното. Хората не очакваха и да бъде изобретена ефикасна ваксина срещу полиомиелит, но  д-р Джонас Солк успя да направи невъзможното възможно.

 В Библията са описани много невероятни истории. Пророк Йезекиил започва своето служение сред израилтяните, заточени във Вавилон, през седми век преди Христа. Той трябва да се обърне към едни отчаяни хора, очакващи избавление. Отправените към тях призиви към покаяние от страна на пророците Амос и Осия не са чути и вече е много късно.

Пленът е бил изключително тежък период за древните израилтяни, но те, също като нас днес, са имали надежда. Йезекиил ги насърчава с необикновеното пророчество за оживяващите кости. С Бог няма нищо невъзможно – както за израилтяните, така и за нас, които живеем в днешното трудно време.

Костите са мъртви, но Бог им вдъхва живот. Ние днес също преживяваме събития, които надхвърлят човешките ни разбирания – справяме се с много трудни задачи, срещаме идеалния брачен партньор, намираме работата, от която отчаяно се нуждаем. Във всичко това Господ ни показва, че за Него всичко е възможно.

 

Молитва: О, Боже, напомняй ни, че дори когато всичко ни изглежда безнадеждно, за Теб няма нищо невъзможно. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог прави възможно това, което за хората изглежда невъзможно.

Чарлс Диксън (Северна Каролина)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ЧУВСТВА ОТЧАЯН.

Остави коментар

Live Reply