Всичко стана ново

Прочит: Исая 43:18-21

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“
(2 Коринтяни 5:17)

Всяка нова година ни дава възможност да направим това, което не сме успели през старата. Тази година ми се иска да съм по-добър в ученето и тренировките, но се притеснявам, че миналите грешки ще се отразят на бъдещето ми. Филипяни 5 ни казва, че Бог не продължава да отчита миналите ни грешки, когато започнем новия си живот с Христос. Страхът, че няма да изпълним мечтите си заради грешките от миналото, се отразява на бъдещия ни успех.
Библията ни казва да не се страхуваме, защото сме ново творение. С надежда в Божията помощ аз се опитвам да уча съвестно, като следвам инструкциите на своите учители. По същия начин бягам редовно, за да съм в добра физическа и психическа форма. Но не мога да постигна каквото и да било без вяра в Бога.
Да правим това, което Бог иска, е основната ни задача. Любовта ни към Него ни мотивира да постигаме останалите си цели. Основният ни стремеж е да прославяме Бога. Бъдещето не бива да ни плаши, ако разчитаме на Него, каквото и да ни носи всяка следваща година от нашия живот.

Молитва: Боже на новото начало, бъди с нас през предстоящата година. Нека преодолеем грешките от миналото. Помогни ни да се радваме на новите дни в Твоето присъствие. Амин.

Мисъл за деня: Няма да позволя миналото да ме отклони от Божия път.
Робърт Ганзърт (Северна Каролина)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПРЕВЪЗМОГНАТ МИНАЛИТЕ ГРЕШКИ.

Остави коментар

Live Reply