Всичко

Прочит: Марк 12:41-44

 

„… да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.“

(Марк 12:30)

 

Бедната вдовица от днешния прочит знаеше, че жертвата, която за някого е нищожна, може да струва много. Тя внимателно пусна в съкровищницата на храма всичко, което имаше. Дали се замисли, че тази жертва може да има голямо значение? А питаше ли се дали Бог знае какво означава тя за нея?

Понякога се питам дали Господ се интересува от всяко дребно решение, което вземаме. Когато чета днешния пасаж, се убеждавам, че Той знае точно колко ни струва всичко, което правим. Понякога правим малки неща, например отвръщаме на лошото с добро или се въздържаме от груби постъпки, и Бог ги вижда и цени. Но е вярно и обратното. Той знае много добре коя моя жертва не ни струва много.

Зная, че Господ ми прощава, когато не помагам достатъчно на хората около мен, но зная, че не бива да отговарям така на Неговата велика любов и милост. Искам да Му служа не с малко, дори не с много, а с всичко, което Той ми е дал. Бог заслужава да Му посветя всичко, което имам!

 

Молитва: Господи, искаме да Ти дадем всичко – цялото си сърце, душа, ум и сила. Дай ни възможности да го сторим. Амин.

 

Мисъл за деня: Какво ще жертвам днес за Бога?

Блис Бейрд (Канзас)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е НАПРАВИЛ ЖЕРТВА ЗА МЕН.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply