Втора неделя на Великия пост

Прочит: Йоан 9:1-17

 

„Тогава Исус отново им говорѝ: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“

                                                                                  (Йоан 8:12)

 

Една от любимите ми фрази е: „Нека да хвърлим малко повече светлина върху този въпрос“. Тя се употребява, когато искаме да разгледаме по-отблизо някакъв обект или ситуация или когато поглеждаме нещо от по-различен ъгъл.

Сетих се за тази фраза наскоро, когато забелязах, че зрението заема централно място в служението на Исус. И четиримата евангелисти разказват истории на изцеряване на слепи хора. В Евангелието според Йоан Исус изцерява един слепороден човек, като прави кал и намазва очите му с нея. Вместо да се зарадват на чудото, фарисеите Го обвиняват, че изцерява в събота. Исус, Който каза, че е Светлината на света, предупреди тези, които се смятаха за виждащи, но бяха духовно слепи.

 Исус призовава всеки един от нас да отвори духовните си очи и да погледне нещата по различен начин. Той иска да отворим своите очи за хората и ситуациите около нас. Пропуснали ли сме да забележим, че някой ближен страда? Разбирали ли сме твърде късно, че в определени ситуации сме сгрешили в своята преценка, като сме ощетили някого? Исус ни призовава да отворим духовните си очи, за да видим по-ясно всичко. Ако животът ни е истински посветен на Него, ще можем „да хвърлим повече светлина“ върху неочакваното.

 

Молитва: Исусе, Ти си светлината на света. Премахни духовната ни слепота, за да видим Твоята истина. Нека отразяваме Твоята светлина. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни дава ново духовно зрение, за да разпространяваме Неговата светлина в този свят.

Шери Елиът (Тенеси)

 

Да се молим за: ДУХОВНО СЛЕПИТЕ.

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply