Втора неделя от Великия пост

Прочит: Матей 4:1-11

 

„Защото Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища – като Моите пътища, казва Господ.“

                                                                                          (Исая 55:8)

 

Уча се бавно и имам склонност да мисля, че знам кое е най-доброто. Като бях млад, правех много неща както аз смятах за правилно, без да се съобразявам със своите родители. Сега правя много неща, без да се съобразявам с Бога. Дори болката и пустотата, които идват като резултат от моето непослушание, не ме правят достатъчно покорен на Господа.

В днешния прочит дяволът три пъти се опитва да накара Исус да прояви непокорство спрямо Небесния отец, но и трите пъти Исус отвръща с думите на Божието слово. Въпреки че изкушенията са примамливи, Божите пътища са много по-добри.

Днес често сме изкушавани да извършим нередни неща на работното си място или спрямо своите приятели, да постъпим така, както ни е по-лесно, вместо по правилния начин. Аз все още се уча бавно, но съм научил, че макар понякога резултатите да са добри, грешният избор винаги води до разрушение и болка. Когато следваме Божите пътища, няма да ни е лесно, но краят винаги ще е добър, защото те водят до пълнотата на живота.

 

Молитва: Господи, помагай ни да помним Твоите пътища и да ги следваме. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще разчитам на Бога вместо на себе си.

Адам Уебър (Южна Дакота)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ОПИТВА ДА СЛЕДВА БОГА.

 

Остави коментар

Live Reply