Втори шанс

Прочит: 2 Коринтяни 5:17-21

„… сега примири чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, за да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни.“
(Колосяни 1:22)

„Искам втори шанс!“ – плачеше осемгодишният ми син. Той не беше доволен от грешния избор, който беше направил в играта, която играеха с неговите приятели.
Много от нас живеят като заложници на своето минало – със съжаление и страх, изпълнени със срам, носейки товара на вината. Обвиняваме се непрестанно: само ако можеше да не казваме тези думи; ако можеше грешките да бъдат заличени; само да бяхме постъпили другояче. Искаме втори шанс!
Добрата новина е, че Бог винаги дава ново начало. Той ни обича и не иска да живеем в затвора на миналото. Каквото и да сме сторили, Той може и ще ни прости. В Христовата жертва Бог понесе нашата вина и нашия срам. Той може и иска да преобрази сърцата ни, да ни прости греховете, да не ни ги напомня. Апостол Павел пише във Второто си послание до коринтяните: „ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново“ (5:17). И това ако не е втори шанс!

Молитва: Святи Отче, помогни ни да поверим на Теб всички минали грешки. Преобрази сърцата ни и започни нов живот в нас. Амин.

Мисъл за деня: Чрез силата на Христос мога да имам нов живот.
Карън Перес (Джорджия)

Да се молим за: НАКОЙ, КОЙТО СЕ БОРИ СЪС СВОЯТА ВИНА.

Остави коментар

Live Reply